Sauga. Svarbiausi saugos eksperto patarimai

Dirbti su dujomis gali būti rizikinga, bet pavojus galima sumažinti laikantis saugaus elgesio taisyklių. Paprašėme, kad saugos inžinierius Magnus Olsson pasidalytų svarbiausiais patarimais, kaip elgtis su dujomis saugiai ir atsakingai.

Patikrinkite savo dokumentus
Techniniuose jūsų dujų vamzdynų instaliacijos dokumentuose pateikta svarbiausia informacija, kaip tinkamai naudoti įrangą – jais remdamiesi galėsite išvengti nenumatytų prastovų. „Tikslus žinojimas, kokią įrangą turite, įskaitant jos pajėgumą ir apribojimus, ir kokioms operacijoms ji skirta – pirmasis žingsnis saugaus darbo link,“ – sako Magnus Olsson. Be to, remdamiesi techninės priežiūros dokumentais, galėsite lengviau patikrinti, ar sistema yra sena ar nauja, kada buvo atliktas jos kapitalinis remontas ir kada jai gali vėl prireikti techninės priežiūros.

Nustatykite svarbiausius saugos komponentus
Sudarykite svarbiausių saugos komponentų ir dalių užtikrinimo – pvz., slėgio reduktorių arba signalizatorių, – sąrašą ir imkitės reikiamų veiksmų užtikrinti, kad jie visada gerai veiktų. Į šį sąrašą būtų galima įtraukti prevencinės techninės priežiūros planavimą arba reguliarias patikras.

Stebėkite galimą nuotėkį
Nustatykite, kuriose jūsų patalpų vietose arba komponentuose nuotėkis tikėtinas labiausiai. „Nustatytus rizikingus nuotėkio taškus reguliariai tikrinkite dujų nuotėkio aptikimo purškikliu arba įrenkite signalizatorių ir pasirūpinkite geru šiuos taškus supančios aplinkos vėdinimu,“ – sako M. Olsson.

Kalbėkite su komanda
Atlikę šią rizikos analizę, susėskite su savo darbuotojais bei kolegomis ir atvirai aptarkite, kaip būtų galima gerinti procesus arba nuolat juos tobulinti, siekiant užtikrinti saugesnę ir geresnę darbo aplinką.