Raktas į naujų deginimo procesų kūrimą

Atsižvelgiant į plieno pramonės poreikius mažinti suvartojamos energijos kiekį ir laiko sąnaudas, vis svarbiau tampa kurti naujas deginimo technologijas. AGA, nuolat bendradarbiaudama su klientais, ieško naujų technologijų, kuriomis būtų galima gerinti produktų kokybę ir didinti procesų efektyvumą. Sprendimai, kuriais siekiama užtikrinti Švedijos plieno pramonės pirmavimą ir ateityje, kuriami Älvsjö veikiančioje AGA krosnių laboratorijoje ir pasauliniame „Linde“ tinkle.

Kasmet klientai iš viso pasaulio lankosi Älvsjö veikiančioje AGA krosnių laboratorijoje, kurioje įmonė demonstruoja naujausią deginimo technologijos pažangą. Vis dėlto, daug mūsų plėtojamojo darbo vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su AGA klientais jų pačių krosnyse, , siekiant pasiūlyti individualius sprendimus. „Švedijoje dirbantys mūsų taikymo inžinieriai nuolat vykdo klientų poreikiais grindžiamus projektus, per kuriuos ieškoma naujų apdorojimo metodų arba sprendžiamos konkrečios problemos“, – sako „Linde“ deginimo specialistas Tomas Ekman.

Švedija skatina procesų plėtojimą
Atsižvelgiant į griežtus Švedijos plieno pramonės kokybės ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, Švedijos įmonės visada turi pirmauti. Kai AGA tapo „Linde“ dalimi, atrodė, kad natūralu, jog grupė turi išlaikyti plėtojimo padalinį Älvsjö.

„Švedija neabejotinai skatina inovacijas ir procesų plėtojimą plieno pramonėje. Naujais sprendimais dažniausiai pirmiausia pasinaudoja Švedijos klientai. Todėl svarbu glaudžiai bendradarbiauti ir atvirai aptarti naujus sumanymus“, – sako „Linde“ metalurgijos ir stiklo taikymo technologijos vadovas Michael Seys.

Klientas dalyvauja visame procese
Naudodamiesi AGA žiniomis, dirbame kartu su klientais tiesiai jų krosnyse ir geriname jų degimo procesus, taip sutaupydami laiko bei užtikrindami kuo geresnį rezultatą. Pritaikomi įvairūs sprendimai: kuro deginimo deguonies aplinkoje degikliai arba taikomas deguonies padavimas ietimi (angl. „High-Level Lancing“) – tai turėtų tikti konkrečiai krosniai.

Šiuos darbus galima papildyti bandymais Älvsjö – čia AGA turi tris krosnis ir įrangą, kurios reikia pusiau pramoninio masto bandymams atlikti. „Kartais klientai atsiunčia kelias tonas medžiagos intensyviems bandymams ir mes per juos pademonstruojame jų produktams tinkamus kaitinimo procesus. Vėliau jie gali pasiimti medžiagą su savimi, kad galėtų patikrinti jos paviršių ir kokybę. Klientas dalyvauja procese nuo pradžių iki galo – tai svarbu, nes kai kurie klientai gali gana skeptiškai vertinti bet kokius savo procesų pokyčius. Todėl mums patinka rengti visapusiškas demonstracijas“, – sako Tomas Ekman.

Efektyvumas skaitmeninant
Kuriant naujus metodus galima ne tik mažinti energijos sąnaudas. Didelį poveikį plieno pramonei taip pat daro skaitmeninimas. Skaitmeninant galima kurti naujus procesus, kuriems taikomos vis labiau tarpusavyje susietos sistemos. Švedija pirmauja ir šioje srityje.

„Svarbios šiandieninės tendencijos – efektyvumas skaitmeninant ir išmetant mažiau teršalų. Šiose srityse procesų efektyvumą dar galima padidinti keliais procentais. Švedijos įmonės pirmauja skaitmeninimo ir „Pramonė 4.0“ srityse, bet, norėdamos išlaikyti savo poziciją, jos turės investuoti. Vien skaitmeninimas yra beprasmis, jei jo pranašumais nesinaudojama per procesus“, – sako Michael Seys. M. Seys teigimu, Švedijos praktinė patirtis taip pat svarbi su metalu, stiklu ir kitose srityse dirbantiems „Linde“ klientams iš viso pasaulio.

„Mūsų organizacija Švedijoje mums be galo svarbi. Taip visada buvo ir bus. Dabar taip pat planuojame vykdyti deginimo projektus kartu su kitomis Älvsjö pramonės šakomis, nes būtent jose sukaupta praktinės patirties“, – sako jis.

Tekstas – Johan Rapp
Nuotrauka – AGA